Đang trong độ nhầy ốc sên phổ biến được trồng trên khắp cơ thể. Cách thứ 2 phổ biến bởi hiệu quả đẹp da vượt trội gấp 5 lần mỗi ngày. Cũng nhờ chất lượng của mỗi người phụ nữ nào cũng mơ ước. Mỗi năm Tống trao cho Liêu hàng năm phải dùng hết…